ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van een bestelling zijn automatisch de onderstaande algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf. Zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto’s mogen alleen worden gebruikt alleen door de koper voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden (zie ook gebruiksovereenkomst). Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding.
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, etc.), tenzij door de geportretteerde van te voren anders is aangegeven.
Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf.

Gebruiksovereenkomst
De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.
Het publiceren van foto’s is in beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: Tse Kao – Nicetostreetyou.nl”.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.
Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is de fotograaf niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor is maximaal 5 werkdagen. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant en bij de aangegeven prijs inbegrepen.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.
Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.
Nice to street you is niet aansprakelijk voor (kleur)afwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.